NZOZ Wyspiańskiego, ul. Wyspiańskiego 21/2, 22-600 Tomaszów Lubelski; tel. 601 862 489; email: toleszczuk@wp.pl

 

Spółka Usługi Lekarskie MEDENT-Irena OLESZCZUK i Partner realizuje aktualnie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Tytuł projektu:
"Wzrost konkurencyjności firmy Usługi Lekarskie MEDENT-Irena OLESZCZUK i Partner poprzez inwestycje w nowoczesne centrum medyczne"

Wartość projektu:
474 823,70 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:
284 894,22 PLN

Nazwa beneficjenta:
Usługi Lekarskie MEDENT-Irena OLESZCZUK i Partner

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii

_________________________________

Szczegóły i więcej informacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,

Oddział Funduszy Europejskich
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
www.feu.lubelskie.pl
tel. 81 44 16 738, fax 81 44 16 740 ,

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
www.lawp.lubelskie.pl
Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812

Copyrights: NZOZ Wyspiańskiego, All rights reserved; Design & hosting: krzeczkowski.com.pl